Архівний відділ

Білоцерківської райдержадміністрації

Київської області

a

Штати

В штаті архівного відділу 3 особи - начальник відділу,спеціаліст І категорії та інспектор відділу.photo
Ткаченко Віктор Трохимович

-

призначений інспектором архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації наказом начальника відділу від 26 серпня 2015 року № 06.

Освіта вища, в 1977 році закінчив агрономічний факультет Білоцерківського сільськогосподарського інституту ім. П.Л.Погребняка по спеціальності вчений агроном.

Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної галузі та діловодства в районі. Проводить перевірки наявності й фізичного стану документів, визначає потребу їх ремонту. Надає методичну і практичну допомогу архівним підрозділам та службам діловодства органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, здійснює комплексне, контрольне, тематичне їх перевіряння, надає допомогу під час розроблення інструкцій з діловодства, складання номенклатур справ, описів справ. Тел.067 40 72 399photo
Розуменко Юлія Михайлівна

-

призначена начальником архівного відділу Білоцерківської районної державної адміністрації відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 05 травня 2015 №

Народилася 11 квітня 1982 року, освіта вища, закінчила Харківський авіаційний інститут (2005) по спеціальності економіст.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, призначає на посади і звільняє з посад працівників відділу, особисто контролює та забезпечує виконання звернень громадян, що надійшли до голови адміністрації, з питань що знаходяться в компетенції відділу. Тел.068-567-56-02photo
Беганіна Катерина Сергіївна

-

Спеціаліст І категорії призначена на посаду начальником відділу наказом № 05 від 21.08.2015р.

Білоцерківський державний аграрний університет (2006) по спеціальності облік і аудит

Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку архівної галузі та діловодства в районі. Проводить перевірки наявності й фізичного стану документів, визначає потребу їх ремонту. Надає методичну і практичну допомогу архівним підрозділам та службам діловодства органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, здійснює комплексне, контрольне, тематичне їх перевіряння, надає допомогу під час розроблення інструкцій з діловодства, складання номенклатур справ, описів справ. Тел.098-970-28-49